VALIKKO

Watman

 

  • Suomi
  • English
Ratkaisuja vaativaan vedenkäsittelyyn

Teollisuus

Tarjoamme teollisuuden käyttöön laadukkaita ja räätälöityjä ratkaisuja vesien puhdistukseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Olemme toimittaneet vedenkäsittelyratkaisuja useille eri teollisuuden aloille, kuten teräksen, paperin, elektroniikan ja elintarvikkeiden valmistajille. Näillä aloilla tarvitaan puhdasta vettä useista eri syistä - yhdellä alalla puhdas vesi on valmistusprosessin edellytys, kun taas toisella alalla halutaan puhdasta vettä ympäristöystävällisyyden nimissä. Kaikkia näitä aloja yhdistää WatMan, joka ratkaisee vedenkäsittelyongelmia pitkällä kokemuksella.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi prosessijäteveden käsittelyyn, suolattoman veden valmistukseen ja öljyisen veden käsittelyyn.

WatMan toimittaa erityisesti seuraavia komponentteja tai kokonaisuuksia:

- raudan- ja mangaaninpoisto
- alkalointi
- pehmennys
- suolanpoisto
- akkuveden, DI-veden tai demineralisoidun veden valmistus
- raskasmetallien erotus
- öljyn ja rasvan erotus
- paineelliset suodattimet
- jatkuvasti pesevät suodattimet
- flokkaus
- lamelliselkeytys
- flotaatio (DAF)
- käänteisosmoosi ja nanosuodatus
- ultrasuodatus ja mikrosuodatus
- ioninvaihto
- selektiivinen ioninvaihto
- lietteen kuivaus (sakeutus, puristus)
- kemikaalien annostus
- sekoittimet
- näytteenotto ja -jäähdytys
- varasto- ja reaktiosäiliöt
- paineastiat

 

Asiakkaitamme:

 

 

 

IDO:n tehdas Tammisaaressa